ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า

                เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ข้าพเจ้าได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร ได้รับเงินเดือน  ๒๐๐ บาท  ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า แผนกบาลีมัธยม ยังไม่ได้รับรองวุฒิ  ต้องไปสอบที่ จ.นครนายก  หรือปราจีนบุรีเพื่อรับรองวุฒิ  ในการเป็นครูครั้งนั้นได้รับการแนะนำจาก  อาจารย์สุวิทย์  เทียนสุวรรณ  สมัยก่อนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร  ตั้งอยู่ที่ศาลาโพธิ์ลังกา ข้างวิหารพระพุทธไสยาส  เมื่ออาจารย์สุวิทย์  เทียนสุวรรณ ลาสิกขา ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เลขานุการ ทำหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองแทนที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดพระเชตุพนด้วย ข้าพเจ้าได้เปิดอบรมภาษาอังกฤษชั้นต้น กลาง สูง อบรมวิชาครู พ.กศ. พ.ม. อบรมผู้เข้าสอบเทียบ มศ. ๕  เมื่อข้าพเจ้าลาสิกขาเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้มอบหน้าที่ให้อาจารย์ทองพันธ์  แช่มช้อย  ป.ธ.๘  เมื่ออาจารย์ทองพันธ์  ไปอเมริกา  ได้มอบหมายให้ อาจารย์สมหมาย  สง่างาม  เมื่อ อ.สมหมายไปอเมริกาได้มอบหมายให้  พระมหาถาวร  ถาวโร แทน  (ปัจจุบัน คือ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร)  หลายสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อข้าพเจ้าไปในงานสังคมเกี่ยวกับกลุ่มชนที่มาจากดงขมิ้น  มักจะได้รับการทักทายว่า  อาจารย์จำผมได้ไหม  ข้าพเจ้าก็จะตอบว่า จำได้บ้าง  คลับคล้ายคลับคลาบ้าง โดยเท็จจริงก็คือ จำไม่ค่อยได้นั่นเอง เมื่อเขาแนะนำตนเองแล้ว ก็นึกได้ว่าท่านเหล่านั้นในส่วนที่ยังดำรงสมณเพศอยู่  ก็เป็นพระสังฆาธิการ  บริหารการคณะสงฆ์อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ในส่วนที่เป็นฆราวาส  ก็เป็นนักธุรกิจ  พ่อค้า-ข้าราชการชั้นแนวหน้าในจังหวัดนั้น ๆ จึงทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่า โรงเรียนมีแต่ผลิตลูก (ศิษย์) ออกไป  แต่ไม่เคยคิดหาประโยชน์อะไรจากลูก (ศิษย์) เลย
                ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงน่าจะประชาสัมพันธ์โดยให้คณะครู-อาจารย์  และศิษย์ปัจจุบัน  สืบเสาะหาศิษย์เก่าโดยการ
                ๑.  ทำความคุ้นเคย เจรจาปราศรัย
                ๒.  โทรศัพท์ติดต่ออยู่เสมอ
                ๓.  ส่งบัตรอวยพรตามโอกาส
                ๔.  แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ทราบ
                ๕.  จัดหาทุนเพื่อเสริมกิจกรรมการศึกษา
                ๖.  เชิญมาร่วมงานหรือขอคำแนะนำต่าง ๆ
                ข้าพเจ้าเคยเป็นกรรมการมูลนิธิบาลีสาธิตศึกษา มจร มาครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการติดต่อมาเลย จึงไม่ทราบความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน หากทางโรงเรียนขอความร่วมมือ  ข้าพเจ้ายินดีร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ให้นึกเสมอว่า โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา คือหนึ่งในดวงใจของข้าพเจ้า 

 

                                                                   นายสมบูรณ์  ไอยรางกูร 

 

 

 
 

 

 
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com