ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

ลอยลม
พระมหาเอกพงษ์ (ศิวคุณ )   สุนฺทรเมธี
                 ท่านผู้อ่านครับ  บทความต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของผู้เขียนเอง  ท่านเชื่อหรือเปล่าครับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราฝันก็ไม่เป็นไปตามที่เราฝัน  แต่สิ่งที่เราไม่ได้ฝันมันมักจะเกิดขึ้นจริง เมื่อตอนที่ผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา  มจร  ผมคิดว่าจะเรียนให้จบแล้วเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ้าเรียนจบมหาวิทยาลัยผมจะเรียนต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพอใจแล้วจะลาสิกขาออกไปทำการทำงาน เพื่อประโยชน์ของตนและผู้ให้กำเนิด  แต่เมื่อตอนเรียนอยู่ปี ๔ เทอม ๒  ผมได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพครู  ( ปว.ค. ) ด้วย เมื่อเรียนจบหลักสูตรวิชาชีพครู  ตามหลักสูตรวิชาชีพนั้น  ผู้ที่จะจบหลักสูตรได้จะต้องลงภาคปฏิบัติจริง  คือทำการสอนในโรงเรียน  ผมจึงได้มีโอกาสได้รู้จักโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร ( วัดพระเชตุพน )  เมื่อมาฝึกงานที่โรงเรียนแห่งนี้  ในการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ ตัวผู้เขียนเองได้รับความเมตตาจากคณะครู  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี  แต่ขอบอกตามตรงเลยนะครับว่า การสอนหนังสือไม่ใช่เรื่องถนัด และมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลย  ด้วยความที่เรามีครูต้นแบบอยู่ในใจอยู่ท่านหนึ่งเมื่อตอนที่เราเรียนชั้นมัธยมศึกษา จึงได้อาศัยลีลาการสอน ความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน  ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  อ่อนน้อม  ถ่อมตน จึงทำให้การสอนของผมเป็นไปด้วยดี 
                ในตอนที่ฝึกงานสอนอยู่นั้นเอง  จึงทำให้รู้ว่า  “ เราก็เป็นคนที่มีความสามารถสอนคนได้เหมือนกัน”  และเมื่อจบหลักสูตรการฝึกสอนแล้ว  ทางคณะครู  อาจารย์ ของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษายังได้ให้ความเมตตาให้เราสอนต่ออีก เนื่องจากมีท่านอาจารย์รูปหนึ่งได้ลาออกไปเป็นเจ้าคณะอำเภอที่ต่างจังหวัด จึงทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานด้านการสอนอีกครั้งหนึ่ง  และตั้งแต่นั้นมาผมก็มีเจตคติที่เกี่ยวกับความคิดที่ว่า  “ครู”  คืออะไร   เราจะเป็นครูแบบไหน แล้วผมก็ได้คำตอบที่ว่า “ผมจะเป็นครูที่นักเรียนทุกคนเข้าถึงตัวได้   ไม่เน้นวิชาการจนเกินวัยนักเรียน  ไม่พากเพียรจนเกินคน  ไม่ล้นจนคนรับไม่ได้  และไม่สบายจนลืมตัว” ในตอนนี้เวลานี้ผมจึงขอประกาศว่า “ผมพร้อมที่จะเป็นครู  พร้อมที่จะทุ่มเทเวลาให้นักเรียน  พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ  พระศาสนา ตลอดไป”
                ในวาระที่สถานศึกษาแห่งนี้มีอายุครบ  ๖๐  ปี ผมจึงขอขอบคุณโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  ( วัดพระเชตุพน ) แห่งนี้ที่ทำให้ผมมีวันนี้
                รักในสิ่งที่เราทำ   และจงทำในสิ่งที่เรารัก 

 

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

 

 
 

 

 
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com