๓๖  แผนที่ชีวิตของพ่อ
“พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  รัชกาลที่  ๙
****************

    ๑.  ขอบคุณข้าวทุกเม็ด  น้ำทุกหยด  อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
    ๒.  อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใดนอกจาก  ปัญญา  และ  ความกล้าหาญ
   ๓.  เพื่อนใหม่  คือ  ของขวัญที่ให้กับตัวเอง  ส่วนเพื่อเก่า/มิตร  คือ  อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
   ๔.  อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม
   ๕.  ปฏิบัติตนต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา
   ๖.  พูดคำว่า  ขอบคุณ  ให้มาก ๆ
   ๗.  รักษาความลับให้เป็น
   ๘.  ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง
   ๙.  ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
๑๐.  ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง  หากมีใครตำหนิและรู้แก่ใจว่า เป็นจริง
๑๑.  หากล้มลง  จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
๑๒.  เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก  คิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
๑๓.  อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
๑๔.  ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก  อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
๑๕.  อย่าหยิ่ง  หากจะกล่าวว่า  ขอโทษ
๑๖.  อย่าละอาย  หากจะบอกใครว่า  ไม่รู้
๑๗.  ระยะทางนับพันกิโลเมตร  แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง
๑๘.  เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้  จึงควรทำสิ่งต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
๑๙.  การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย  เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
๒๐.  คนไม่รักเงิน  คือ  คนไม่รักชีวิต  ไม่รักอนาคต
๒๑.  ยามทะเลาะกันผู้ที่เงียบก่อนคือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
๒๒.  ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
๒๓.  จงอย่าให้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อน
๒๔.  เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ  ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจใน
      สิ่งที่เราพูด
๒๕.  เหรียญเดียว  ๒  หน้า  ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว
๒๖.  อย่าตามใจตัวเอง  เรื่องยุ่ง ๆ เกิดขึ้น  ล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
๒๗.  ฟันร่วงเพราะมันแข็ง  ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
๒๘.  อย่าดึงต้นกล้าให้โตไว ๆ  (อย่าใจร้อน)
๒๙.  ระลึกถึงความตายวันละ  ๓  ครั้ง  ชีวิตจะมีสุข  มีอภัย  มีให้
๓๐.  ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด  กระดุมเม็ดต่อ ๆ ไปก็ผิดหมด
๓๑.  ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ
๓๒.  จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
๓๓.  ดาวและเดือนที่อยู่สูง  อยากได้ต้องปีนบันไดสูง
๓๔.  มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต  จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
๓๕.  หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก  จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
๓๖.  ระเบียบวินัย  คือ  คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

                                                                                                                                                            อภินันทนาการจาก
                                                                                พระสมนึก  ฐิตาจาโร
                                                                      รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา