ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
 
 
 

กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๒
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มจร  วัดพระเชตุพน

ศึกษาการนวดวัดโพธิ์
ทำสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน
เลือกชุมนุมการเรียนรู้
เลือกตั้งประธานนักเรียน
วันไหว้ครู
กิจกรรมงานอนุสรณ์ฯ
บูรณาการการเรียนรู้
เขตพุทธาวาสวัดโพธิ์
กิจกรรมเข้าค่าคุณธรรม
ณ มจร วังน้อย
ประชุมนานาชาติ ฯ
กิจกรรมปลูกป่า
ณ มจร วังน้อย
กิจกรรมงานปีใหม่
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
 
สอบ O-Net 51
สัมมนาพัฒนาหลักสูตร
หล่อเทียนเข้าพรรษา
       


          

 
     
   
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com