ปฎิทินกิจกรรม โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร

 

 
 
 
ทำสมาธิก่อนเข้าเรียน
ถวายเทียนพรรษา
ศึกษาการนวดแผนไทย
 
 
วันไหว้ครู
เลือกตั้งประนักเรียน
งานอนุสรณ์ ๕๑
 
 
เข้าค่ายจริยธรรม
จัดงานวันปีใหม่
สอบโอเนต-เอเนต
  
  
พระราชรัตนสุนทร
ผู้อำนวยการ
 
   
 
 
 
 
     
 
แม่กองบาลี
 
แม่กองธรรม
 
สนง.พระพุทธศาสนา
 
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 
กระทรวงวัฒนธรรม
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ สทศ

 
มจร
 
มมร
 
วัดพระเชตุพน
 
บาลีเตรียมอุมศึกษา มจร