ประวัติการก่อตั้ง
 
สภาพปัจจุบันโรงเรียน
 
ปูชนียบุคคล
 
ผู้บริหาร
 
คณาจารย์
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบนักเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลบุคคลากร
 
เอกสารสำคัญ
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ปฎิทินการศึกษา
 
กรรมการนักเรียน
 
หนังสืออนุสรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าตัวอย่าง
 
เว็บบอร์ด
 
แผนที่ตั้ง
 
ติดต่อ
     
 
     
 
๓๖ แผนที่ชีวิตพ่อ
 
หลักการบริหาร
 
กลยุทธ์ในการสร้างมนุษย์ฯ
 
สูงสุดกลับสู่สามัญ
 
ลอยลม
 
โรยริน
 
พ่อคนใหม่่
 
หนึ่งในดวงใจข้าพเจ้า
 
มรดกทางการศึกษา
 
จากท้องนาสู้ฟ้าบางกอก
 
ความจริงไม่ใช่ความฝัน ฯ
 
งานห้องสมุด
 
รวมบทความทั้งหมด
     
 
 
 
 
 
 

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗
<<อ่านรายละเอียด>>

 
 
 
ทำสมาธิก่อนเข้าเรียน
ถวายเทียนพรรษา
ศึกษาการนวดแผนไทย
 
 
วันไหว้ครู
เลือกตั้งประนักเรียน
งานอนุสรณ์ ๕๑
 
 
เข้าค่ายจริยธรรม
จัดงานวันปีใหม่
สอบโอเนต-เอเนต
  
 

 P&T Hosting Co., Ltd. :: ?????? | ?????????? | ??????????? | VPS | Co-location |
 
พระอุดรคณารักษ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
     
 
แม่กองบาลี
 
แม่กองธรรม
 
สนง.พระพุทธศาสนา
 
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 
กระทรวงวัฒนธรรม
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ สทศ

 
มจร
 
มมร
 
วัดพระเชตุพน
 
บาลีเตรียมอุมศึกษา มจร
 
 
 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพน ตึกสันติวัน ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทร.0-2222-6816,08-4466-7074, แฟกซ์ 0-2222-6816, e-mail baleesatit@hotmail.com
Copyright 2009 © www.baleesathit.com